قیمت فلش مموری BEXO |خریدعمده ارزانترین فلش بازار با گارانتی

0 بررسی ها
92,860 تومان
موجود
خرید فلش 16 گیگ بکسو B-323 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 16...
0 بررسی ها
89,870 تومان
موجود
خرید فلش بکسو B-313 16G لیست قیمت فروش عمده انواع فلش بکسو قیمت همکار عمده فروشی انواع فلش 16 گیگ ارزان قیمت فروش انواع فلش 16 گیگ زیر قیمت بازار 
0 بررسی ها
87,650 تومان
موجود
خرید فلش BEXO B-327 16G ارزانترین قیمت فلش 16 گیگ بکسو با گارانتی مادام لیست قیمت فروش عمده فلش مموری ارزان قیمت فروش عمده BEXO B-207 قیمت همکار
0 بررسی ها
98,771 تومان 107,360 تومان
موجود
خرید فلش بکسو 32 گیگ سیلور B-308 جدیدترین لیست قیمت فلش 32 گیگ بکسو B-308 عمده فروشی انواع فلش 32 گیگ قیمت همکار  ارزانترین لیست قیمت انواع فلش زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
91,600 تومان
موجود
خرید فلش بکسو B-307 16G SILVER  گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است وخدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. ارزانترین قیمت فلش های بکسو...
0 بررسی ها
87,650 تومان
موجود
خرید فلش 16 گیگ BEXO مدل B-326  عمده فروشی انواع فلش مموری برند بکسو زیر قیمت بازار لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری ارزان قیمت فروش عمده فلش 16 گیگ BEXO مدل B-326
0 بررسی ها
96,850 تومان
موجود
خرید فلش BEXO B-327 32G ارزانترین قیمت فلش 32 گیگ بکسو با گارانتی مادام لیست قیمت فروش عمده فلش مموری ارزان قیمت فروش عمده BEXO B-207 قیمت همکار
0 بررسی ها
101,600 تومان
موجود
خرید فلش 32 گیگ بکسو B-316  گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 16...
0 بررسی ها
117,650 تومان
موجود
خرید فلش 64 گیگ BEXO B-506 BLACK لیست قیمت فروش عمده فلش BEXO B-506 BLACK  عمده فروشی انواع فلش مموری ارزان قیمت بروزترین و ارزان ترین قیمت فروش عمده انواع فلش مموری BEXO...
0 بررسی ها
98,650 تومان
موجود
خرید فلش 32 گیگ بکسو B-322 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 32...
0 بررسی ها
91,850 تومان
موجود
خرید فلش 16 گیگ BEXO مدل B-309 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. ارزانترین قیمت فلش های 16 گیگ...
0 بررسی ها
118,560 تومان
موجود
خرید فلش 64 گیگ BEXO B-328 عمده فروشی انواع فلش مموری بکسو ارازنترین قیمت انواع فلش ارزان قیمت عمده فروشی انواع فلش 64 گیگ بکسو زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
89,660 تومان
موجود
خرید فلش مموری 16 گیگ بکسو B-319  گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است وخدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع...
0 بررسی ها
98,650 تومان
موجود
خرید فلش 32 گیگ BEXO B-321 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. بروزترین لیست قیمت فروش عمده...
0 بررسی ها
98,600 تومان
موجود
خرید فلش بکسو 32 گیگ B-311 لیست قیمت فروش عمده فلش bexo b-311 32g ارزان ترین قیمت فلش های برند بکسو با گارانتی مادام عمده فروشی انواع فلش های برند بکسو زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
119,860 تومان
موجود
خرید فلش 64GB BEXO B-317 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. بروزترین لیست قیمت فروش عمده انواع...
0 بررسی ها
96,855 تومان 99,850 تومان
موجود
خرید فلش 32 گیگ BEXO مدل B-326  عمده فروشی انواع فلش مموری برند بکسو زیر قیمت بازار لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری ارزان قیمت فروش عمده فلش 32 گیگ BEXO مدل B-326
0 بررسی ها
97,860 تومان
موجود
خرید فلش 32 گیگ BEXO B-314 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. بروزترین لیست قیمت فروش عمده انواع...
0 بررسی ها
98,750 تومان
موجود
خرید فلش BEXO B-307 32G SILVER فروش عمده انواع فلش برند BEXO قیمت همکار جددیدترین لیست قیمت فلش 32 گیگ زیر قیمت بازار عمده فروشی فلش BEXO B-307 32G
0 بررسی ها
118,550 تومان
موجود
خرید فلش 64 گیگ BEXO مدل B-303 SILVER گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است وخدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. عمده فروشی انواع فلش 64...
0 بررسی ها
98,640 تومان
موجود
خرید فلش 32 گیگ BEXO B-328 عمده فروشی انواع فلش مموری بکسو ارازنترین قیمت انواع فلش ارزان قیمت عمده فروشی انواع فلش 32 گیگ بکسو زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
118,780 تومان
موجود
خرید فلش 32 گیگ BEXO B-506 BLACK لیست قیمت فروش عمده فلش BEXO B-506 BLACK  عمده فروشی انواع فلش مموری ارزان قیمت بروزترین و ارزان ترین قیمت فروش عمده انواع فلش مموری BEXO...
0 بررسی ها
97,860 تومان
موجود
خرید فلش مموری  بکسو 32 گیگ B-325 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است وخدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. بروزترین لیست قیمت فروش...
0 بررسی ها
117,600 تومان
موجود
خرید فلش BEXO B-327 64G ارزانترین قیمت فلش 64 گیگ بکسو با گارانتی مادام لیست قیمت فروش عمده فلش مموری ارزان قیمت فروش عمده BEXO B-207 قیمت همکار
0 بررسی ها
117,860 تومان
آخرین موجودی
خرید فلش 64 گیگ BEXO مدل B-313 عمده فروشی انواع فلش مموری ارزان قیمت ارزانترین قیمت فلش مموری BEXO عمده فروشی انواع فلش های برند BEXO زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
119,860 تومان
آخرین موجودی
خرید فلش مموری64 گیگ بکسو B-319  گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است وخدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع...
0 بررسی ها
114,760 تومان
آخرین موجودی
خرید فلش 32 گیگ BEXO مدل SILVER B-310 عمده فروشی ارزان قیمت انواع فلش 32  گیگ قیمت همکار لیست قیمت فروش عمده انواع فلش BEXO زیر قیمت بازار  فروش عمده فلش ارزان قیمت با...
0 بررسی ها
118,600 تومان
آخرین موجودی
خرید فلش 64 گیگ بکسو مدل B-300  گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. ارازنترین قیمت فروش عمده...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ BEXO مدل B-326  عمده فروشی انواع فلش مموری برند بکسو زیر قیمت بازار لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری ارزان قیمت فروش عمده فلش 64 گیگ BEXO مدل B-326
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 32GB BEXO B-318 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. بروزترین لیست قیمت فروش عمده انواع...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ BEXO B-314 مشکی گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است بروزترین لیست قیمت فروش عمده انواع فلش BEXO  لیست قیمت فروش عمده فلش...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ BEXO B-328 عمده فروشی انواع فلش مموری بکسو ارازنترین قیمت انواع فلش ارزان قیمت عمده فروشی انواع فلش 16 گیگ بکسو زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش بکسو 8 گیگ B-325 عمده فروشی انواع فلش های 8 گیگ لیست قیمت انواع فلش مموری بکسو ارزان قیمت فروش انواع فلش مموری زیر قیمت بازار با گارانتی مادام
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ BEXO B-506 BLACK لیست قیمت فروش عمده فلش BEXO B-506 BLACK  عمده فروشی انواع فلش مموری ارزان قیمت بروزترین و ارزان ترین قیمت فروش عمده انواع فلش مموری BEXO...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ BEXO مدل  B-505 ارزانترین قیمت فروش عمده انواع  فلش مموری BEXO عمده فروشی فلش های 64 گیگ زیر قیمت بازار بروزترین قیمت فروش عمده فلش مموری در ایران
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 32 گیگ BEXO مدل  B-505 ارزانترین قیمت فروش عمده انواع  فلش مموری BEXO عمده فروشی فلش های 32 گیگ زیر قیمت بازار بروزترین قیمت فروش عمده فلش مموری در ایران
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ BEXO مدل  B-505 ارزانترین قیمت فروش عمده انواع  فلش مموری BEXO عمده فروشی فلش های 16 گیگ زیر قیمت بازار بروزترین قیمت فروش عمده فلش مموری در ایران
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 32 گیگ BEXO B-504 عمده فروشی انواع فلش BEXO قیمت همکاری لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری 32 گیگ  بروزترین و ارزان ترین قیمت فروش عمده فلش های BEXO
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ BEXO B-504 عمده فروشی انواع فلش BEXO قیمت همکاری لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری 16 گیگ  بروزترین و ارزان ترین قیمت فروش عمده فلش های BEXO
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ BEXO B-503  ارزان ترین لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری فروش عمده جدیدترین فلش مموری های برند BEXO عمده فروشی انواع فلش مموری زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 32 گیگ BEXO B-503  ارزان ترین لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری فروش عمده جدیدترین فلش مموری های برند BEXO عمده فروشی انواع فلش مموری زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ BEXO B-503  ارزان ترین لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری فروش عمده جدیدترین فلش مموری های برند BEXO عمده فروشی انواع فلش مموری زیر قیمت بازار
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ بکسو B-317 بروزترین قیمت فلش 16 گیگ BEXO B-317 عمده فروشی انواع فلش مموری ارزان قیمت لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری BEXO قیمت همکاری
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ BEXO B-320  عمده فروشی فلش BEXO مدل B-320 64G لیست قیمت فروش عمده فلش BEXO B-320 64G بروزترین لیست قیمت فروش عمده انواع فلش مموری در ایران
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش BEXO B-320 16G  بروزترین لیست قیمت فلش 16 گیگ BEXO B-320 عمده فروشی فلش 16 گیگ ارزان قیمت بکسو با گارانتی مادام  فروش انواع فلش مموری به صورت عمده  قیمت همکاری
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش بکسو با گارانتی مادام العمر مدل B-308 64G سیلور لیست قیمت فروش عمده انواع فلش های بکسو با گارانتی مادام  عمده فروشی انواع فلش مموری در حافظه های متنوع قیمت همکار...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ بکسو B-303 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 16...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ بکسو B-500 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 16...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ بکسو B-501 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 64...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 32 گیگ بکسو B-501 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 32...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ بکسو B-501 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 16...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ بکسو B-316 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 64...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ بکسو B-322 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 16...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ بکسو B-322 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 64...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 32 گیگ بکسو B-500 نقره ای گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 32 گیگ بکسو B-500 مشکی گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ بکسو B-500 نقره ای گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 64 گیگ بکسو B-500 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 64...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 16 گیگ بکسو B-502 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 16...
0 بررسی ها
ناموجود
خرید فلش 32 گیگ بکسو B-502 گارانتی این فلش مموری توسط شرکت آوا تک مادام العمر تضمین شده است و خدمات گارانتی توسط خرید20 یکساله میباشد. لیست قیمت فروش عمده انواع فلش 32...

خرید و لیست قیمت لحظه ای انواع فلش مموری بکسو (BEXO)

آخرین قیمت به روز و جدیدترین تغییرات قیمت فروش عمده فلش مموری بکسو (BEXO) در ظرفیت های 16 تا 32 و 64 گیگ به همراه گارانتی اورجینال مادام العمر با ارزان ترین قیمت بازار در فروشگاه اینترنتی خرید 20. علاوه بر برند بکسو انواع دیگر فلش مموری از ظرفیت 8 تا 256 همگی در فروشگاه خرید 20 موجود هستند.

 

خرید عمده فلش بکسو

معرفی فلش مموری بکسو

برند بکسو یک برند تایوانی است که یک محصول عالی برای ذخیره اطلاعات می باشد. فلش مموری های تولید شده در برند بسکو یکی از با کیفیت ترین انواع فلش مموری در ایران هستند که رتبه بسیار خوبی در بازار کشور بدست آورده اند.

فلش مموری های بکسو از قیمت های بسیار مناسبی برخوردار هستند. ما انواع فلش های این برند را با بالاترین کیفیت در اختیار شما قرار می دهیم. این محصولات سالها است که وارد بازار ایران شده اند و فروش آنها بصورت تصاعدی درحال افزایش پیدا کردن می باشد. زیرا به علت قیمت مناسب و کیفیت بالایی که به کاربران ارائه می دهند محبوبیت بسیار زیادی بدست آورده اند.

شرکت بکسو که تولید کننده فلش مموری می باشد توانسته به موفقیت های بسیار زیادی دست پیدا کند. این فلش ها از لحاظ کیفیت قطعات داخلی و بدنه جزو بهترین فلش ها محسوب می شوند. برای طراحی و تولید آنها از تکنولوژی های برتر بهره گرفته شده است. به همین دلیل بسیار مورد استقبال خریداران قرار گرفته اند.

بنابراین برای کسانی که قصد خرید یک فلش با کیفیت مناسب و استاندارد را داشته باشند انتخاب بسیار مناسبی است. حتی به فروشندگان این قبیل کالاهای رم و فلش مموری عرضه ی این فلش پیشنهاد می شوند. اگر قصد دارید انواع فلش مموری های بکسو را در ظرفیت های متفاوت و با قیمت کاملا مناسب زیر قیمت بازار تهیه کنید پیشنهاد ما سایت عمده فروشی خرید 20 است.

 

بیشتر بخوانید: قیمت فلش سن دیسک

 قیمت فلش پاناتک

قیمت خرید عمده فلش بکسو

قیمت فلش یو اس بی بکسو

کیفیت و قیمت فلش بطور مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. مسلما هرچه قیمت کالایی بیشتر باشد یعنی درصورتی که کالا اصل باشد یعنی کیفیت قطعات آن بهتر است. ممکن است گاهی فروشندگانی را پیدا کنید که فلش مموری هر برندی را که فیک و تقلبی است با قیمت های بسیار زیادی به فروش برسانند. بنابراین باید حتما یک فروشگاه معتبر را برای این منظور پیدا کنید.

انواع فلش مموری و انواع دیگر حافظه مانند کارت حافظه ارزان را می توانید به آسانی در سایت خرید 20 مشاهده نمایید. تمام قیمت های موجود در سایت به روز هستند و می توانید بعنوان مرجع قیمت از انها استفاده کنید. قیمت های ارائه شده از سوی خرید 20 نسبت به قیمت های سایر رقبا بسیار کمتر و ارزانتر است. برای اطمینان می توانید این قیمت ها را با تهران و یا سایر فروشگاه ها مقایسه نمایید.

نمونه ای از قیمت های سایت خرید 20 بعنوان مثال برای شما بیان کرده ایم:

فلش 64 گیگ بکسو مدل B-325                       قیمت 135860 تومان

فلش 64 گیگ بکسو مدل B-303 SILVER           قیمت 136900 تومان

فلش 32 گیگ بکسو مدل B-325                       قیمت 104780 تومان

فلش 16 گیگ بکسو مدل B-325                       قیمت 96840 تومان

فلش 16 گیگ بکسو مدل B-304                       قیمت 95860 تومان

فلش 16 گیگ بکسو مدل B-310 SILVER           قیمت 95760 تومان

فلش 16 گیگ بکسو مدل B-324                        قیمت 94860 تومان

فلش 64 گیگ بکسو مدل B-304 SILVER            قیمت 138760 تومان

 

فلش مموری بکسو ارزان قیمت

گارانتی فلش مموری بکسو

گارانتی یکی از ویژگی های بسیار مهم یک فلش مموری با کیفیت است که نشان دهنده ی اصالت و تضمین کننده کیفیت کالا است. هرگز رم و فلش بدون گارانتی نخرید. برند بکسو نیز دارای گارانتی معتبر شرکت آواتک می باشد.

شرکت داده پردازی آواتک نمایندگی رسمی برند بکسو در ایران می باشد. این شرکت در سال 1395 تاسیس شد و هدف اصلی آن مونتاژ و تولید محصولات حافظه و ذخیره اطلاعات می باشد. این شرکت توانسته است کالاهای با کیفیت با قیمت های بسیار مناسب برای هرکس با هر نوع بودجه ای که مدنظر دارد تولید نماید.

این شرکت بیش از 11 نمایندگی و مرکز خدمات رسانی به مشتریان خود در سراسر ایران دارد. همچنین تلاش می کند تا فعالیت خود را گسترش بدهد.

شرایط گارانتی این شرکت بصورتی است که تنها محصولات را بصورت مادام العمر گارانتی می کند. یعنی تا زمانی که محصول در حال تولید باشد شامل گارانتی می شود. اگر از خط تولید خارج شود دیگر گارانتی دریافت نمی کنند.

سعی کنید پس از خرید حتما بسته بندی محصول به همراه برچسب هولوگرامی که روی آن قرار دارد را نزد خود نگه دارید. زیرا بدون آنها شرکت به شما خدمات ارائه نخواهد داد.

درصورت عدم وجود بسته بندی یا مخدوش شدن برچسب هولوگرام، شرکت گارانتی را رد خواهد کرد. همچنین سعی کنید از اطلاعات داخل فلش بک اپ داشته باشید زیرا اطلاعات داخل آن گارانتی نمی شود و درصورت حذف یا پاک شدن مسئولیت آن بر عهده خود مشتریان است.

اگر محصول را برای تعمیر نزد مرکز خدماتی غیر از مرکز گارانتی خود محصول  بسپارید، در آن صورت شرکت گارانتی را نخواهد پذیرفت.

همچنین هرگونه شکستگی، مخدوش شدگی و ... فاقد گارانتی می باشد.

 

 

ظرفیت فلش بکسو

فلش بکسو را می توانیددر ظرفیت های 16، 32 و 64 گیگ در فروشگاه خرید 20 بیابید. یکی از پر کاربرد ترین این ظرفیت های فلش 16 گیگ می باشد. این ظرفیت برای ذخیره اطلاعات افراد عادی و استفاده برای داده های روزمره بسیار مناسب است. از این فلش می توانید در بسیاری از وسایل الکترونیکی مانند لپ تاپ، تبلت، کامپیوتر، ضبط ماشین و ... استفاده کنید. و با اکثر سیستم عامل های لینوکس، ویندوز و اندروزید سازگاری دارد.

 

 جنس بدنه فلش مموری بکسو

جنس بدنه فلش مموری های بکسو از فلز است و ابعاد کوچکی دارند. بسیار سبک و خوش دست و راحت هستند. در بعضی از انواع این فلش ها شیار کوچکی در بالای آنها تعبیه شده است که به آسانی با یک بند می توان ان را به کیف متصل کرد و از گم شدن ان جلوگیری کرد. این فلش ها به دلیل جنس بدنه خود در برابر شوک، گرد و غبار، رطوبت و لرزش مقاومت دارند.

 

لیست قیمت فلش مموری بکسو

خرید عمده فلش مموری بکسو با قیمت ارزان

فلش مموری های بکسو یکی از جمله برندهای فلش مموری هستند که درحین دارا بودن قیمت مناسب توانستند کیفیت بسیار مناسبی به مصرف کنندگان ارائه دهند. این فلش های با کیفیت توانستند اعتماد بیشتر کاربران را از لحاظ رضایت محصول بدست بیاورند.

جهت خرید عمده فلش مموری بکسو می توانید از طریق فروشگاه آنلاین خرید 20 اقدام نمایید. این فروشگاه یکی از معتبرترین فروشگاه های خرید آنلاین فلش مموری و رم می باشد که تمام محصولات را بصورت عمده با کمترین و ارزانترین قیمت بازار به فروش می رساند. علاوه بر فلش مموری می توانید انواع لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر را نیز به صورت عمده با قیمت های استثنایی که در هیچ کجا پیدا نخاوهید کرد تهیه بفرمایید.

برای سفارش عمده می توانید از طریق سایت اقدام نمایید و همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی محصولات یا نحوه ی سفارش با شماره ی زیر تماس بگیرید.

09121307603

 

 

بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن